OpenBSD Webzine

TL;DR

Nedávné změny v -current

Nové balíčky, které nás zaujaly

Dostalo se nám spousty nových balíčků. Některé nabízejí alternativu pro balíčky ustálené, jiné nám ale poskytují možnosti, kterých jsme doposud neměly k dispozici.

Aktualizace v 7.1-stable (od posledního vydání magazínu)

Tipy pro práci v Shellu

Lze dosáhnout jistého zrychlení v zápisu a čtení z disku připojením /tmp do paměti pomocí mount_mfs. Nový záznam ve fstab bude vypadat následovně:

swap /tmp mfs rw,nodev,nosuid,-s=800MB 0 0

V našem příkladě uvádíme 800MB; upravte náležitě podle toho, kolik paměti pro /tmp požadujete.

Velikost dostupné paměti lze vyčíst z dmesg, například pomocí awk:

dmesg | awk '/avail mem/'

Následující příkaz vygeneruje zápis do fstab a použije 10% paměti pro /tmp:

printf "swap /tmp mfs rw,nodev,nosuid,-s=%sB 0 0\n" \
$(dmesg |awk '/avail mem/ { print int($4 /10) }')

Je také třeba upravit oprávnění /tmp:

 # chmod 1777 /tmp

OpenBSD v umění

Puffy používá počítač.
Puffy a spící hlodavec používají počítač. Autorem

Poznámky editorů

Zpráva od Solene

Toto vydání na vašich displejích opět vychází se spožděním. Není snadné s takovýmto hobby nalézt vhodnou prodlevu mezi čísly. Mým původním plánem bylo vydat jedno číslo každé dva týdny, což by mi dovolilo nasbírat pár odkazů a materiálů, jenže pak nastávají momenty, hlavně čím více se blížíme k dalšímu releasu, kdy není co publikovat. Na druhou stranu, pokud je mezera mezi jednotlivými čísly přespříliš dlouhá a bez stanoveného data vydání, je třeba projet veliké množství obsahu, který se za tu dobu nahromadí, což není úplně jednoduché. Nicméně, byť Webzin opět vychází zpožděně, dostalo se mu překladů do již OSMI jazyků; ne každé číslo je sice přeložené do všech, ale bylo pro mne velice podpůrné poznat všechny ty, kdo se na překladu podílí. DĚKUJI VÁM!

Autoři

Solène Rapenne, prx, Vincent Finance a další, kteří přispívají mimo git, a na které jsem mohla zapomenout. Mnoho díku všem, kteří podporují a pomáhají s projektem tohoto webzinu!